Varför terapi?

Varför inte? Du är värd att må bra, och du kommer att kunna må bättre än du gör nu!

Det är lätt att fastna i tankar som att det skulle vara “svagt” att inte klara av att “rycka upp sig”. Att man borde klara det självt, utan terapi.

Tänk så här istället: De allra flesta av oss kommer att drabbas av en eller flera stora livskriser. I en kris gungar tillvaron på olika sätt och det är vanligt att man drabbas av en depression i samband med detta. Kriser kan, rätt hanterade, leda till ett skutt framåt i den personliga utvecklingen. Att ta hjälp är inte svagt, tvärtom – man är modig och stark när man vågar utmana sig själv.

Det är inte lätt att vara objektiv och ha distans till sig själv. En neutral samtalspartner som hjälper en att vrida rätt tankar och våga prova nya beteenden är mycket värdefullt i guidningen genom svårigheterna man har.

Varför gå längre med det som är jobbigt, än vad som behövs?