Vill du förändra ditt liv?

Hem

Det finns många vägar framåt i ditt liv!

Har du försökt länge nog på egen hand och behöver hjälp på vägen för att kunna leva ditt liv fullt ut? Eller har du försökt att få hjälp under lång tid och inte känt att du når fram?

Alla har vi perioder i livet där det känns extra motigt eller där vi inte känner att vi når de mål som vi en gång satt upp för oss. Vi kan alla behöva hjälp att tänka i nya banor och få andra vinklingar på tillvaron.

Det är ditt liv det handlar om och jag vill gärna hjälpa dig att hitta hur du vill leva det.

Jag tar emot personer med alla olika problem. Jag är läkare i grunden och ser individen som en helhet. Kropp och själ påverkar varandra förstås och jag kan både hjälpa till med mediciner och sjukskrivning om det skulle behövas men framför allt med terapeutiska samtal där kognitiv beteendeterapi är grunden.

Jag har särskild kunskap gällande unga och psykisk ohälsa, utmattningsdepression, självmordsproblematik och sorg. Jag hjälper även till som rådgivare till föräldrar med barn som mår dåligt och som konsult i skolor.

Ludmilla