Hur går det till?

9cbb1c58-2717-4a11-93d8-cb0ae917fdebjpg

Enskild terapi
Vid vår första träff gör vi en första kartläggning av din situation och jag berättar vad jag tror att vi kan arbeta med.

Om du bestämmer dig för att påbörja behandlingen är träffarna fortsättningsvis ca 45 min långa, en gång i veckan, och en behandlingsomgång är ca 10 – 20 träffar alltefter de mål vi sätter upp. KBT är en behandlingsform där du har full inblick i vad jag tänker om det du berättar och hur saker och ting hänger ihop. Du och jag är ett team som arbetar tillsammans mot dina mål.

Det finns många olika tekniker att arbeta med för att du ska må bättre. Det är både beteenden och tankar som kan vara fokus för förändring. Vi kan göra experiment för att utmana dina tankar och se om din bild av verkligheten är helt sann. Med små steg i taget utmanar vi dina rädslor för att till slut komma över dem. Allt efter vad vi tillsammans kommit överens om förstås.

Exempel på hur en session kan se ut:

  • Vi checkar av läget idag.
  • Vi bestämmer vad vi ska fokusera på idag.
  • Genomgång av föregående veckas hemuppgift.
  • Aktiva interventioner (olika tekniker som t ex att bearbeta tankemönster eller lära sig att hantera starka känslor)
  • Överenskommelse om hemuppgift till nästa vecka.

Du ska vara beredd att avsätta tid utanför träffarna för att öva på olika hemuppgifter som vi kommit överens om. Den stund vi ses per vecka är inte tillräcklig för att göra stora förändringar utan du måste själv öva och fundera en del emellan att vi ses. Räkna med minst 1 h per vecka för hemuppgifter.

Varje träff är ca 45 min och kostar 1 400 kr. Jag fakturerar månadsvis i efterskott. Jag har inte anslutit mig till landstinget så därför finns inte landstingstaxa oavsett remiss.

Jag erbjuder även möjlighet att träffas via Skype om du bor på annan ort.

Parterapi
Vid vår första träff kartlägger vi de båda parternas bild av relationen, problemet och vad man önskar av relationen.

Vi sätter ett gemensamt mål. Kanske handlar det om att ni vill bli klara över om ni vill fortsätta ha en relation eller om ni är säkra på det, kanske ni behöver verktyg att lära er att kommunicera med varandra på ett sätt som inte sårar och leder er från varandra.

I början av vårt gemensamma arbete kan det vara bra att boka in var sin enskild session med vardera parten också. Ett terapiupplägg kan vara två gemensamma träffar, träff 3 och 4 är med en part i taget, och därefter gemensamma träffar. Totalt ses vi mellan 6 och 15 gånger allt efter vad vi gemensamt beslutat.

Varje gemensam träff är ca 1,5 timme lång och kostar 2500 kr. Varje enskild träff är ca 45 min och kostar 1 400 kr. Jag fakturerar månadsvis i efterskott.