Föreläsningar

Föreläsningar

Jag ger uppskattade föreläsningar om:

  • Självmord
  • Sorg
  • Att förlora barn
  • Bemötande i vården
  • Relationen mellan barn och föräldrar

Målgrupper kan vara skolor (personal, föräldrar, elever), sjukvården, psykologutbildningar, andra vårdutbildningar, allmänhet osv.


Här finns en filmad föreläsning från sep 2021 som är anpassad för föräldrar i första hand...

Ord om Ludmillas föreläsningar:

”Tack Ludmilla. Du har för evigt lämnat avtryck efter dig i Örnsköldsvik! Du mötte allmänhet, anhöriga till suicidnära och anhöriga som drabbats av suicid på ett mycket ödmjukt sätt.

Du förmedlade kunskap, känslor och egen erfarenhet till 625 gymnasieelever som satt stilla och tysta i nästan 1,5 timme när de lyssnade på dig, du hade ett budskap de lyssnade intresserat på. Du berörde.

Slutligen så mötte du ”professionella Örnsköldsvik”, en långt ifrån homogen grupp om 200 personer som fick lära sig mycket om just mötet, det så viktiga mötet mellan oss människor och vikten av medmänsklighet i mötet och konsten att lyssna, och låta det vara tyst en stund…...

Tre föreläsningar, var och en väl anpassad till sin målgrupp. Stort tack från oss i Örnsköldsvik!”

Örnsköldsvik september 2017
Ola Bäckström, Utvecklingsstrateg psykisk (o)hälsa


 ”Tack Ludmilla för mycket givande föreläsningar för elever, lärare och personal i Haparanda kommun.

Du fångade allas vår uppmärksamhet och skakade om kring ett mycket viktigt ämne som få vågar prata om. Samtidigt ingav du hopp och verktyg som vi kan arbeta vidare med i vårt hälsofrämjande arbete. Välgörande, hoppfullt, inspirerande.

Vi ser dig gärna här igen. Det här är något alla elever behöver få höra och prata mer om, och nya årskurser kommer hela tiden.”  

Haparanda augusti 2017
Jytte Rüdiger, Kulturchef, Haparanda Kommun