Jag vill inte leva

Jag vill inte LEVA - En bok för dig som tänker på självmord

Att tänka på självmord är väldigt tungt och ger också många gånger skam och skuldkänslor. Det är vanligt att man saknar ett språk för att samtala om sådana här svåra saker. Boken "Jag vill inte LEVA", ger läsaren både språket och en bekräftelse av att de tankar och känslor man är förståeliga utifrån den situation man befinner sig i samtidigt som den ger en alternativ röst. Boken är hoppingivande och visar att tankar på självmord inte automatiskt leder till att man tar sitt liv. Boken tjänar också som en bra modell för anhöriga, skolpersonal och andra för hur man kan prata med någon som är självmordsnära. Lämplig ålder är från tidig tonår och uppåt.